Wszystkie bestsellery

FILTROWENTYLACJA

FILTROWENTYLACJA

SYSTEMY ODPYLANIA

I FILTROWENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

Nowe technologie odpylania i filtracji
Projektowanie, montaż, uruchomienie i serwis.

Ilość

Zapytaj o cenę

Zapytaj o cenę produktu

FILTROWENTYLACJA

FILTROWENTYLACJA


SYSTEMY ODPYLANIA I FILTROWENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ Nowe technologie odpylania i filtracjiProjektowanie, montaż, uruchomienie i serwis.

Prosimy wypełnić poniższe pola, sklep wyśle cene od razu po wysłaniu zapytania na podany adres e-mail.

* Pola wymagane

Anulu lub 

Opis

Oferujemy Państwu kompleksową usługę w zakresie doboru, dostawy, instalacji oraz serwisu odpylania
i filtrowentylacji przemysłowej.

Oferujemy rozwiązania do odciągania i filtracji dymów i pyłów:


- spawalniczych
- szlifierskich i polerskich
- odlewniczych
- z cięcia termicznego
- odciąganie i filtracja mgły olejowe
j

Wiele procesów produkcyjnych i technologicznych powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia te muszą być usuwane ze względu na ich szkodliwość dla ludzi, środowiska a także samego procesu technologicznego. Przy niewielkich stężeniach są one usuwane przez skuteczną wentylację wywiewno – nawiewną. Większe stężenia zanieczyszczeń powinny być wychwytywane u źródeł ich powstania, transportowane do zespołu filtracyjnego a następnie  kierowane do atmosfery lub nawiewane z powrotem na halę.

SYSTEM TCL

System TCL został opracowany w celu obniżenia zapylenia w halach, w których nie da się wychwytywać zanieczyszczeń u źródeł
ich powstawania. Istota działania systemu polega na wykorzystaniu zasady konwekcji ciepłego powietrza do góry. Instalacja odciągowofiltracyjna typu TCL uzyskała w 2016 r. Świadectwo Ochronne - Prawo Ochronne nr 70136 nadane przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zasada działania systemu TCL

Czyste przefiltrowane powietrze z domieszką powietrza z zewnątrz jest
nawiewane kolumnami nawiewnymi na dwa poziomy. Powietrze wtłaczane jest
chłodniejsze od powietrza zawierającego pyły i gazy z procesów spawania. Różnica
temperatur oraz ciśnienia na poziomie podłogi oraz sufitu tworzy strumień
unoszący się do góry. Nawiewniki dolne rozprowadzają powietrze równomiernie
na poziomie posadzki. Dodatkowo nawiewniki zamontowane na poziomie 2-3m
ukierunkowują i wzmacniają strumień przepływu w stronę instalacji wyciągowej.
Dzięki zastosowaniu w nawiewniku dodatkowym kratki nawiewnej istnieje
możliwość regulacji siły i kierunku nawiewu.
Tak ukształtowane widmo powietrza porywa zanieczyszczenia
spawalnicze w kierunku stref ssania. Odciągnięte zanieczyszczone powietrze
kierowane jest do zespołu filtracyjnego GM gdzie jest oczyszczone i skierowane
z powrotem do kolumn nawiewnych. Jednocześnie do instalacji nawiewnej
podawane jest czyste powietrze z zewnątrz w odpowiednich proporcjach.

Dostarczanie powietrza z zewnątrz jest istotnym elementem wentylacji
zarówno zimą jak i latem. Ilość powietrza z zewnątrz może być mniejsza zimą
a większa latem. Nigdy jednak ten udział nie powinien być mniejszy niż 15%.
- Elementy jednej sekcji systemu TCL

Układy TCL występują w trzech wersjach
konfiguracyjno - funkcyjnych:
– wersja podstawowa Basic - z dowiem świeżego powietrza
z zewnątrz
– wersja Recuperate (Recover) – z zastosowanym wymiennikiem ciepła i dowiem świeżego powietrza
z zewnątrz
– wersja Recover/Heat – z zastosowanym wymiennikiem
ciepła, nagrzewnicą i dowiem świeżego powietrza
z zewnątrz

- Przykładowa instalacja TCL w wersji Basic

FILTRY MECHANICZNE DO ZANIECZYSZCZEŃ SUCHYCH


Zespoły filtracyjne serii GM służą do filtracji zanieczyszczeń suchych powstałych w różnych procesach technologicznych. W urządzeniach zastosowano nabojowe wkłady filtracyjne, które charakteryzują się dużą powierzchnią filtracji w porównaniu z zajmowaną przestrzenią.

Zależnie od rodzaju zanieczyszczeń w urządzeniach można stosować różnego typu wkłady filtracyjne.

Dodatkowo zespoły mogą być wyposażone w specjalne moduły filtracyjne – moduł do zanieczyszczeń gazowych oraz moduł z filtrem HEPA.

Zespoły filtracyjne wykonane są w wersjach z wentylatorem zamontowanym w komorze filtracyjnej oraz bez wentylatora.

Modułowa budowa pozwala na elastyczną rozbudowę zespołu. Dzięki temu seria GM w pełni pokrywa cały zakres zapotrzebowania na wydajność tego typu urządzeń.

Pionowe ułożenie wkładów filtrujących jest optymalne dla ich oczyszczania, zwiększa ich żywotność i znacząco obniża koszty codziennej eksploatacji. Urządzenia wyposażone w podstawowe wkłady osiągają skuteczność do 99,999% w klasie filtracji M co pozwala na recyrkulację oczyszczonego powietrza z powrotem do hali produkcyjnej.

Filtry czyszczą się automatycznie impulsami sprężonego powietrza poprzez układ czasowy który uaktywnia zawory elektromagnetyczne. Czyszczenie wkładów odbywa się podczas pracy i po jego wyłączeniu.

Urządzenia serii GM ATEX przeznaczone są do pracy w pyłami palnymi, których mieszaniny z powietrzem stwarzają zagrożenie wybuchem lub są wybuchowe.  Mogą być wyposażone w szereg zabezpieczeń przeciw wybuchowych.

FILTRY MECHANICZNE DO MGŁY OLEJOWEJ

Prawidłowe odciąganie mgieł olejowych różni się od większości procesów odciągania pyłów.

Podczas zbierania pyłów zależy nam na wychwytywaniu całego pyłu powstałego w danym procesie i jego utylizacji. Natomiast przy wytrącaniu mgieł olejowych, zbierany jest płyn który można użyć ponownie. Jeżeli dobierzemy nieodpowiednie parametry odciągowe urządzenia to otrzymamy nieskuteczny odciąg lub będzie porywało ciecz chłodzącą i filtr mgły będzie otrzymywał cięższe ładunki niż jest to potrzebne, co spowoduje skrócenie żywotności filtra.

Urządzenia GMO przeznaczone są do separowania mgły olejowej, emulsji chłodzących i innych syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących, które powstają podczas obróbki skrawaniem oraz w innych procesach technologicznych.

Wkłady filtracyjne stosowane w tych urządzeniach wykonane są wielowarstwowo z opatentowanego materiału przeznaczonego wyłącznie do zbierania mgły olejowej. Jako ostatni stopień filtracji może być filtr Hepa. Skuteczność filtracji tych wkładów takich wkładów wynosi 99,9% i umożliwia recyrkulację przefiltrowanego powietrza z powrotem na halę.

Zespół odciągowo filtracyjny GMO 2+1W (DH)

Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej:

1.       Wlot zanieczyszczonego powietrza ( mgła olejowa )

2.       Komora separowanej cieczy z lejem spustowym

3.       I stopień filtracji ( wkład z filtrem metalowym )

4.       II i III stopień filtracji ( wkład filtracyjny Dryflo )

5.       Mechanizm przepustnicy pneumatycznej

6.       Wentylator

7.       Wyrzut powietrza na zewnątrz urządzenia.