HISTORIA

Spółka MEXPOL powstała w lutym 1991 roku, jako spółka cywilna z siedzibą w Opolu przy ulicy Chłodniczej. Od 1995 roku następuje rozwój organizacyjny spółki, uruchamiane są Oddziały Zamiejscowe. W lutym 1998 roku Spółka zmienia status prawny i staje się spółką ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu 1999 roku następuje zmiana siedziby Spółki i przeprowadzka do własnego obiektu
w Opolu przy ul. Głogowskiej 23, w którym to obiekcie działa do chwili obecnej.

CHARAKTERYSTYKA

MEXPOL jest spółką świadczącą Klientom od 21 lat usługi, głównie handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych oraz maszyn do obróbki blach. Spółka prowadzi również od 2 lat działalność produkcyjną w zakresie maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego ATBlu CNC oraz innych wyrobów między innymi stołów spawalniczych, do ręcznego cięcia plazmowego oraz do szlifowania. Oprócz działalności w siedzibie w Opolu Spółka prowadzi działalność w innych regionach Polski poprzez Handlowe Oddziały Zamiejscowe mające swoje siedziby w: 

  • Krakowie

DZIAŁALNOŚĆ

Spółka współpracuje z wieloma dostawcami produktów zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Są to zawsze firmy uznane, prezentujące wysoki poziom techniczny i jakościowy. Polityka jakości Spółki formułuje cele i sposoby ich osiągnięcia z orientacją na Klienta, spełnianie jego wymagań i uzyskiwanie wysokiego stopnia zadowolenia Klienta. Polityka jakości zakłada również rozwój Spółki
i stałe doskonalenie. Tym, czym się wyróżniamy jest kompleksowość świadczonych usług obejmujących dostawy maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów, doradztwo, montaż, szkolenie i serwisowanie. Działalność Spółki MEXPOL, ukierunkowana na Klienta i osiąganie dobrych wyników, została oceniona i uhonorowana między innymi:

 

Gazele Biznesu- za 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2008 i 2009 rok
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji- 2003 rok
Opolska Nagroda Jakości- 2005 rok
Rekomendacja Polskiej Izby Spawalniczej- 2005 i 2008 rok
Medal Europejski- 2007, 2009 i 2011 rok.
Rekomendacja Business Centre Club- 2008 rok
Przejrzysta Firma- 2008 rok
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju- 2011 rok

 

OFERTA 

Aktualna oferta Spółki jest bardzo szeroka i obejmuje w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych następujące grupy wyrobów: urządzenia i sprzęt do spawania łukowego i gazowego, materiały spawalnicze, sprzęt i materiały do lutowania, akcesoria spawalnicze, wyposażenie stanowisk spawalniczych. W zakresie maszyn do obróbki blach oferujemy Klientom: maszyny do ciecia plazmowego i/lub gazowego typu ATBlu CNC, systemy ciecia laserowego, prasy krawędziowe, wykrawarki hydrauliczne, nożyce gilotynowe, ukosowarki mechaniczne.Przykładowa maszyna do ciecia plazmą ATBlu CNC 

Spółka MEXPOL oferuje również kompletne stanowiska zrobotyzowane i zmechanizowane z aplikacjami do spawania lub procesów pokrewnych. W zakresie robotyzacji współpracujemy z firmą FANUC ROBOTICS Polska oraz firmą ZAP ROBOTYKA.

Przykładowe stanowisko zrobotyzowane do spawania

 

Oprócz ww. grup w ofercie Spółki znajdują się wyroby z zakresu: środków ochrony indywidualnej i BHP, chemii przemysłowej (głównie z zakresu spawalnictwa), narzędzi i elektronarzędzi, materiałów ściernych, zgrzewarek rezystancyjnych.
W zakresie zgrzewarek rezystancyjnych Spółka MEXPOL opracowała nową linię zgrzewarek modułowych, które mają wiele korzystnych cech a szczególnie elastyczność użytkowania (na jednej zgrzewarce można realizować do trzech różnych procesów zgrzewania z możliwością ich łatwej zmiany) oraz ekonomiczność rozwiązania.

 

 


Zgrzewarka rezystancyjna modułowa MZP 80

Podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2008 w Sosnowcu zgrzewarka modułowa MZP 80 została wyróżniona za Najlepszy Produkt Zaprezentowany Podczas Targów.

Świadczymy usługi serwisowe (gwarancyjne i po gwarancyjne) oraz szkoleniowe w zakresie maszyn i urządzeń znajdujących się 
w naszej ofercie. Z naszą ofertą produktową można zapoznać się na stronie internetowej www.mexpol.com.pl lub korzystając z naszych katalogów w wersji papierowej i na płycie CD.


PERSPEKTYWY

Jednym z celów strategicznych Spółki jest jej systematyczny rozwój i doskonalenie. Rozwój Spółki ukierunkowany jest na rozwój organizacyjny (nowe oddziały zamiejscowe), zwiększanie oferty dla Klientów oraz na zwiększanie kompetencji pracowników. 
Planowane działania Spółki w zakresie rozwoju ujęte są w planach wieloletnich i obejmują zadania zarówno inwestycyjne, jak również techniczno- organizacyjne. Działania techniczno- organizacyjne zakładają rozwój w zakresie nowych i innowacyjnych technologii.

WSPÓŁPRACA

Spółka MEXPOL współpracuje z wieloma odbiorcami działającymi w różnych gałęziach gospodarki. Współpraca opiera się na zdrowych zasadach z uwzględnieniem interesu obu stron. Komunikacja z Klientem realizowana jest w różnych formach. Bardzo cenimy sobie kontakty bezpośrednie z Klientem, które mają miejsca zarówno w siedzibie Spółki i jej Oddziałach, jak i u Klienta, na targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach związanych ze spawalnictwem. 
Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie naszej działalności i potrzeb Klienta.

Śledź nas na Facebooku