HISTORIA
Spółka MEXPOL powstała w lutym 1991 roku, jako spółka cywilna z siedzibą w Opolu przy ulicy Chłodniczej. Od 1995 roku następuje rozwój organizacyjny spółki, uruchamiane są Oddziały Zamiejscowe. W lutym 1998 roku Spółka zmienia status prawny i staje się spółką ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu 1999 roku następuje zmiana siedziby Spółki i przeprowadzka do własnego obiektu
w Opolu przy ul. Głogowskiej 23, w którym to obiekcie działa do chwili obecnej.

CHARAKTERYSTYKA
MEXPOL jest spółką świadczącą Klientom od 21 lat usługi, głównie handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych oraz maszyn do obróbki blach. Spółka prowadzi również od 2 lat działalność produkcyjną w zakresie maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego ATBlu CNC oraz innych wyrobów między innymi stołów spawalniczych, do ręcznego cięcia plazmowego oraz do szlifowania. Oprócz działalności w siedzibie w Opolu Spółka prowadzi działalność w innych regionach Polski poprzez Handlowe Oddziały Zamiejscowe mające swoje siedziby w: 

  • Krakowie

Spółka współpracuje z wieloma dostawcami produktów zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Są to zawsze firmy uznane, prezentujące wysoki poziom techniczny i jakościowy. Polityka jakości Spółki formułuje cele i sposoby ich osiągnięcia z orientacją na Klienta, spełnianie jego wymagań i uzyskiwanie wysokiego stopnia zadowolenia Klienta. Polityka jakości zakłada również rozwój Spółki
i stałe doskonalenie. Tym, czym się wyróżniamy jest kompleksowość świadczonych usług obejmujących dostawy maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów, doradztwo, montaż, szkolenie i serwisowanie. Działalność Spółki MEXPOL, ukierunkowana na Klienta i osiąganie dobrych wyników, została oceniona i uhonorowana między innymi:

 

Gazele Biznesu- za 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007, 2008 i 2009 rok
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji- 2003 rok
Opolska Nagroda Jakości- 2005 rok
Rekomendacja Polskiej Izby Spawalniczej- 2005 i 2008 rok
Medal Europejski- 2007, 2009 i 2011 rok.
Rekomendacja Business Centre Club- 2008 rok
Przejrzysta Firma- 2008 rok
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju- 2011 rok

 

OFERTA 
Aktualna oferta Spółki jest bardzo szeroka i obejmuje w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych następujące grupy wyrobów: urządzenia i sprzęt do spawania łukowego i gazowego, materiały spawalnicze, sprzęt i materiały do lutowania, akcesoria spawalnicze, wyposażenie stanowisk spawalniczych. W zakresie maszyn do obróbki blach oferujemy Klientom: maszyny do ciecia plazmowego i/lub gazowego typu ATBlu CNC, systemy ciecia laserowego, prasy krawędziowe, wykrawarki hydrauliczne, nożyce gilotynowe, ukosowarki mechaniczne.


ATBlu
Przykładowa maszyna do ciecia plazmą ATBlu CNC 

Spółka MEXPOL oferuje również kompletne stanowiska zrobotyzowane i zmechanizowane z aplikacjami do spawania lub procesów pokrewnych. W zakresie robotyzacji współpracujemy z firmą FANUC ROBOTICS Polska oraz firmą ZAP ROBOTYKA.

fanuc

Przykładowe stanowisko zrobotyzowane do spawania

 

Oprócz ww. grup w ofercie Spółki znajdują się wyroby z zakresu: środków ochrony indywidualnej i BHP, chemii przemysłowej (głównie z zakresu spawalnictwa), narzędzi i elektronarzędzi, materiałów ściernych, zgrzewarek rezystancyjnych.
W zakresie zgrzewarek rezystancyjnych Spółka MEXPOL opracowała nową linię zgrzewarek modułowych, które mają wiele korzystnych cech a szczególnie elastyczność użytkowania (na jednej zgrzewarce można realizować do trzech różnych procesów zgrzewania z możliwością ich łatwej zmiany) oraz ekonomiczność rozwiązania.

 

 

Zgrzewarka
Zgrzewarka rezystancyjna modułowa MZP 80

Podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2008 w Sosnowcu zgrzewarka modułowa MZP 80 została wyróżniona za Najlepszy Produkt Zaprezentowany Podczas Targów.

Świadczymy usługi serwisowe (gwarancyjne i po gwarancyjne) oraz szkoleniowe w zakresie maszyn i urządzeń znajdujących się 
w naszej ofercie. Z naszą ofertą produktową można zapoznać się na stronie internetowej www.mexpol.com.pl lub korzystając z naszych katalogów w wersji papierowej i na płycie CD.


PERSPEKTYWY
Jednym z celów strategicznych Spółki jest jej systematyczny rozwój i doskonalenie. Rozwój Spółki ukierunkowany jest na rozwój organizacyjny (nowe oddziały zamiejscowe), zwiększanie oferty dla Klientów oraz na zwiększanie kompetencji pracowników. 
Planowane działania Spółki w zakresie rozwoju ujęte są w planach wieloletnich i obejmują zadania zarówno inwestycyjne, jak również techniczno- organizacyjne. Działania techniczno- organizacyjne zakładają rozwój w zakresie nowych i innowacyjnych technologii.

WSPÓŁPRACA

Spółka MEXPOL współpracuje z wieloma odbiorcami działającymi w różnych gałęziach gospodarki. Współpraca opiera się na zdrowych zasadach z uwzględnieniem interesu obu stron. Komunikacja z Klientem realizowana jest w różnych formach. Bardzo cenimy sobie kontakty bezpośrednie z Klientem, które mają miejsca zarówno w siedzibie Spółki i jej Oddziałach, jak i u Klienta, na targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach związanych ze spawalnictwem. 
Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie naszej działalności i potrzeb Klienta.

Follow us on Facebook