bramy, suwnice spawające


Brama spawalnicza ESAB A6 DK Drukuj
Poniedziałek, 15. Wrzesień 2008 17:41

Brama spawalnicza A6 DK (szerokość: 1350mm, wysokość 1400mm) przeznaczona jest do jednoczesnego wykonywania dwóch spoin pachwinowych. Urządzenie to jest wyposażone w głowice spawalnicze typu A6 do spawania metodą pod topnikiem. Głowice te umożliwiają spawanie drutem pojedynczym o średnicy w zakresie 3-6 mm, każda z głowic jest wyposażona w sterownik procesu A2-A6 PEH współpracujący z oddzielnym źródłem prądu LAF (DC) lub TAF (AC).

Esab A6 DK

Więcej…
 
ESAB Mechtrac 1730, 2100, 2500, 3000 Drukuj
Poniedziałek, 15. Wrzesień 2008 17:46

MechTrac to urządzenie typu suwnica bramowa z napędem umożliwiaj?cym poruszanie się z regulowaną prędkością po torze jezdnym. MechTrac przeznaczony jest głównie do spawania długich elementów (belek) o profilu typu ?I?, ?T?, ?H?, ?L? itp., a tak˝e elementów o zmiennej szerokości. Zależnie od szerokości pomiędzy podporami urządzenie występuje w kilku wersjach: 1730, 2100, 2500 i 3000 mm. W wersji najwyższej istnieje możliwość wyboru pomiędzy napędem umieszczonym przy jednej lub przy obu podporach. Pozostałe wersje wyposażone są w napęd przy obu podporach. Belka pozioma we wszystkich wersjach znajduje się na wysoko?ci 1500 mm.

MechTrac

Więcej…
 


parp
parp