maszyny i urządzenia do cięcia

Szanowni Państwo!

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii związanych z obróbką materiałów. Jest to spowodowane wymaganiami, jakie są stawiane w procesach wytwórczych realizowanych przy założeniu uzyskania niskich kosztów produkcji i wysokiego poziomu jakościowego wyrobów.

Technologia cięcia różnych materiałów oraz urządzenia do realizacji procesu uległy znacznej zmianie i aktualnie spełniają wymagania użytkowników z różnych dziedzin gospodarki. Jedną z grup maszyn i urządzeń do cięcia metali są maszyny i urządzenia do cięcia termicznego, zarówno ręczne jak i zmechanizowane. Zmechanizowane maszyny i urządzenia do cięcia termicznego zapewniają wysoką wydajność procesu, wymagany poziom jakości oraz dobre warunki pracy obsługi. Inną grupę stanowią maszyny do obróbki blach na zimno takie, jak wykrawarki i nożyce gilotynowe.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEXPOL Sp. z o.o. w Opolu oferuje Klientom
kompletne stanowiska do cięcia termicznego metali metodami cięcia plazmowego, gazowego lub
laserowego, urządzenia do ręcznego i zmechanizowanego cięcia plazmowego oraz maszyny do obróbki blach na zimno.

Spółka MEXPOL powstała w lutym 1991 roku jako firma handlowa oferująca klientom materiały i urządzenia do spawania oraz inne wyroby związane z branżą metalową. Przez kolejne lata Spółka rozwijała swoją działalność utrzymując jednocześnie zakres swojej działalności, głównie w spawalnictwie oraz procesach pokrewnych. Spółka ma aktualnie 12 Handlowych Oddziałów Zamiejscowych, których siedziby znajdują się w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Kokorzynie (Wielkopolska), Zielonej Górze, Bełchatowie, Wrocławiu, Lubinie, Bielsku-Białej, Katowicach, Szczecinie i Tarnobrzegu.

Spółka MEXPOL systematycznie rozwija się i doskonali sprawność organizacyjną. W Spółce zatrudnionych jest ponad 60 osób posiadających odpowiednie kompetencje do wykonywania
zadań związanych z działalnością Spółki i Klientów. Od 2003 roku funkcjonuje w Spółce system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, który jest systematycznie doskonalony i nadzorowany przez jednostkę certyfikującą, a mianowicie Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Działalność Spółki MEXPOL, ukierunkowana na Klienta i osiąganie dobrych wyników, została oceniona i uhonorowana, między innymi:
- Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji - 2003 rok;
- Opolska Nagroda Jakości - 2005 rok ;
- Rekomendacją Polskiej Izby Spawalniczej - 2005 rok;
- członkowstwem elitarnego Klubu Gazele Biznesu - 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 roku;
- Medalem Europejskim - 2007 rok.

Oferowane Klientom maszyny i urządzenia do cięcia termicznego sterowane CNC, oznakowane firmowo MEX- CUT Kompact lub MEX-CUT Portal powstały w wyniku współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zagranicznymi, a mianowicie:
- firmą VANAD (Republika Czeska) w zakresie konstrukcji portalowej i sterowania;
- firmą KJELLBERG (Niemcy) w zakresie urządzeń plazmowych;
- firmą TEKA (Niemcy) w zakresie stołów oraz urządzeń odsysająco-filtrujących;
- firmami GCE, HARRIS, MESSER w zakresie sprzętu gazowego.

W katalogu zaprezentowane są również maszyny włoskiej firmy Schiavi, z którą Spółka Mexpol nawiązała w 2007 roku współpracę w zakresie maszyn do obróbki blach na zimno i gorąco.
Prezentowane są systemy cięcia laserowego, maszyny do cięcia plazmowego i gazowego, wykrawarki hydrauliczne oraz nożyce do cięcia gilotynowe.

Prezentując w niniejszym dziale Katalogu maszyny i urządzenia do cięcia pragniemy zainteresować
Państwa ich możliwościami oraz zachęcić do współpracy. W ramach świadczonych usług zapewniamy również doradztwo, szkolenie oraz własną obsługę serwisową zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną.


parp
parp